התבהרות

הציור משדר חיפוש אחר אמת.
בהירות רגשית.

גודל – 40/60

תחתית לסיר – 20/20
תחתית לקפה – 9/9

2750

דילוג לתוכן