התחדשות

הציור משדר צמיחה, התחדשות ופריחה
התרפקות ורוגע.

גודל – 50/60

תחתית לסיר – 20/20
תחתית לקפה – 9/9

1450

דילוג לתוכן