התכנסות

הציור משדרהתכנסות למטרת בחירת מסלול ודיוק פנימי
התכנסות לתוך הטבע והקשבה לעצמי

גודל – 40/40

תחתית לסיר – 20/20
תחתית לקפה – 9/9

1400

דילוג לתוכן