"התעוררות"

הציור משדר צמיחה שלווה ורוך וחיבור לתהליכי הטבע.
הקשבה לטבע פריחה והתחדשות.

גודל – 90/60

תחתית לסיר – 20/20
תחתית לקפה – 9/9

2200

דילוג לתוכן