משקיטה את רעשי הרקע

הציור משדר התמקדות בעיקר

גודל – 40/60

תחתית לסיר – 20/20
תחתית לקפה – 9/9

1500

דילוג לתוכן