תלם

הציור משדר התחדשות והתבוננות אל האופק

גודל – 40/40

תחתית לסיר – 20/20
תחתית לקפה – 9/9

1200

דילוג לתוכן